Disclaimer

Disclaimer

Inhoud

Themeparkzoo.com besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Themeparkzoo.com niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Themeparkzoo.com gewaarschuwd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal Themeparkzoo.com onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling. In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is Themeparkzoo.com niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Themeparkzoo.com geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Themeparkzoo.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Klantendienst

Heb je klachten? Dan kan je terecht bij onze klantendienst via info@themeparkzoo.com

Auteursrecht

© Themeparkzoo.com, 2012 Themeparkzoo.com geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden. Privacy De persoonsgegevens die je aan Themeparkzoo.com verstrekt worden opgenomen in de bestanden van WWMProjects, Leopold I laan 128 bus 01.01, B-8000 Brugge. Deze gegevens worden door Themeparkzoo.com bijgehouden maar worden niet voor commerciële doeleinden verder verdeeld.

Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van Themeparkzoo.com) zijn beschermde handelsmerken.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de Themeparkzoo.com-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Wij geven geen enkele garantie betreffende de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld. Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

We wensen u een aangename pretpark dag toe !

Volg ons online

Blijf op
de hoogte
via onze facebook updates